Privacybeleid

Privacybeleid

Welke informatie verzamelen we?
KERATIN EUROPA respecteert de privacy van de bezoekers van deze website (keratin-europa.com). Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacywetgeving stelt.

Wij verzamelen informatie van u wanneer u een bestelling plaatst. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • naam en adresgegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • IP adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie-ID.
 • Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Ten behoeve van de website-eigenaar zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt door Google door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Wat doen wij met uw gegevens?
De informatie die we van u verzamelen, kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:

 1. Om u toegang te geven tot onze website
 2. Om uw ervaringen te personaliseren Uw informatie helpt ons om beter in te spelen op uw individuele behoeften.
 3. Om onze klantenservice te verbeteren Uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw behoeften en vragen aan de klantenservice.
 4. Om transacties te verwerken Uw informatie, zowel openbaar als privé, zal niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen of gegeven aan een ander bedrijf om welke reden dan ook, zonder uw toestemming, anders dan voor het uitdrukkelijke doel om de overeenkomst uit te voeren door het gekochte product of de gekochte dienst te leveren aangevraagd.
 5. Om een wedstrijd, promotie, enquête of andere sitefunctie te beheren
 6. Om periodieke e-mails te versturen. Het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt voor de verwerking van uw bestelling, wordt alleen gebruikt om u te voorzien van informatie en updates met betrekking tot uw bestelling. Bij het inschrijven op onze nieuwsbrief gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om u de nieuwsbrief toe te sturen. Na inschrijving kunt u zich te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar natureza.keratine@gmail.com

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan bovenstaande, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Hoe beschermen we uw gegevens?
We doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen wanneer u een bestelling plaatst of toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens. We hebben de volgende beveiligingsmaatregelen ingevoerd; We gebruiken een beveiligde server. Alle verstrekte gevoelige/kredietinformatie wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL)-technologie en vervolgens gecodeerd in onze Payment gateway providers-database, die alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen. Deze personen zijn verplicht tot geheimhouding van de informatie. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de in dit privacybeleid genoemde doelen te bereiken. KERATINE EUROPA is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Als u inzage wilt in de persoonsgegevens die KERATINE EUROPA over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of wilt laten verwijderen of afschermen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via natureza.keratine @gmail.com
Wij laten u binnen vier weken weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en of wij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, blokkering of correctie zullen of kunnen voldoen.

Gebruiken we cookies?
We gebruiken cookies om uw aankoop te ondersteunen. Bijvoorbeeld om de producten in uw winkelwagen op te slaan, zonder uw adresgegevens te vergeten. Dit bevordert een soepel en eenvoudiger bestelproces. Om uw ervaring met onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies voor anoniem track en trace gedrag van onze bezoekers.

Geven we informatie door aan derden?
We zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen, verhandelen of overdragen aan derden. Dit is niet van toepassing op vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het beheren van onze website of het uitvoeren van ons bedrijf, zolang deze partijen deze informatie vertrouwelijk behandelen. Wij geven uw gegevens alleen vrij als wij ervan overtuigd zijn dat dit wettelijk is toegestaan. We kunnen echter niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie aan andere partijen verstrekken voor marketing-, reclame- of andere doeleinden. Onze website is niet gericht op kinderen onder de 16 jaar en daarom verzamelen we niet bewust persoonlijke informatie van kinderen. Als een ouder of voogd erachter komt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonlijke informatie met ons heeft gedeeld, neem dan contact met ons op via natureza.keratine@gmail.com. Als we vernemen dat een kind persoonlijke informatie met ons heeft gedeeld, zullen we hun informatie uit onze bestanden verwijderen.

Online privacybeleid
Alleen Dit online privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die via onze website wordt verzameld en is niet van toepassing op informatie die offline wordt verzameld.

Algemeen
Bezoek ook onze Algemene voorwaarden waarin het gebruik, disclaimers en beperking van aansprakelijkheid van onze website worden uitgelegd.

Uw toestemming
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons online privacybeleid.

Wijzigingen in ons privacybeleid
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen publiceren wij op deze website. Het verdient aanbeveling deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 06.10.22

Dank u wel!
Onze manager neemt binnenkort contact met u op!

Op deze website gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Sommige cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat de site naar behoren werkt. Ze stellen ons ook in staat om u de best mogelijke surf (winkel) ervaring te geven en helpen ons te begrijpen hoe u onze site gebruikt.

Deze site maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies.